Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
 

Βασικά Ερωτήματα για τους ανέργους ή μισθωτούς

/ Ας ξεκινήσουμε με κάποιες σύντομες, αλλά σημαντικές ερωτήσεις!
 

Αρχικά, πρέπει να απαντήσετε στις παρακάτω βασικές ερωτήσεις για να εξετάσουμε το κατά πόσο καλύπτετε τις βασικές προϋποθέσεις του προγράμματος "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β΄Κύκλος)"

Εάν κάποιο από τα ερωτήματα δεν σαν είναι ξεκάθαρο ή σας δημιουργεί απορίες, μπορείτε να μετακινήσετε το ποντίκι σας πάνω στο i που βλέπετε δεξιά της ερώτησης και σε κάποιες περιπτώσεις θα σας εμφανίσει διευκρινίσεις. 

Σημείωση: Εάν η δραστηριοποίησή σας θα αφορά αποκλειστικά το λιανικό εμπόριο ή την εστίαση δυστυχώς δεν μπορείτε να ενισχυθείτε από κάποιο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Μπορείτε να μας αφήσετε το email σας για πιθανή μελλοντική σας υποστήριξη από κάποια άλλη επικείμενη δράση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 
Έχετε Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995;
(ΑΕΙ, ΤΕΙ, Αναγνωρισμένο απο ΔΟΙΑΙΠ κα.)
Ο μέσος όρος του ατομικού σας εσοδήματος για τα φορολογικά έτη 2013-2014-2015 ήταν μικρότερος απο 22.000€ ή σε περίπτωση οικογενειακής δήλωσης μικρότερος απο 35.000€