Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
 

Βασικά Ερωτήματα για Ελεύθερους Επαγγελματίες

/ Ας ξεκινήσουμε με κάποιες σύντομες, αλλά σημαντικές ερωτήσεις!
 

Αρχικά, πρέπει να απαντήσετε στις παρακάτω βασικές ερωτήσεις για να εξετάσουμε το κατά πόσο καλύπτετε τις βασικές προϋποθέσεις των Προγραμμάτων που δημοσιεύθηκαν και που αφορούν την κατηγορία των Ελεύθερων Επαγγελματιών. 

Εάν κάποιο από τα ερωτήματα δεν σαν είναι ξεκάθαρο ή σας δημιουργεί απορίες, μπορείτε να μετακινήσετε το ποντίκι σας πάνω στο i που βλέπετε δεξιά της ερώτησης και σε κάποιες περιπτώσεις θα σας εμφανίσει διευκρινίσεις. 

Σημείωση: Εάν η δραστηριοποίησή σας αφορά αποκλειστικά το λιανικό εμπόριο ή την εστίαση δυστυχώς δεν μπορείτε να ενισχυθείτε από κάποιο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Μπορείτε να μας αφήσετε το email σας για πιθανή μελλοντική σας υποστήριξη από κάποια άλλη επικείμενη δράση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 
Έχετε Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;
(ΑΕΙ, ΤΕΙ, Αναγνωρισμένο απο ΔΟΙΑΙΠ κα.)
Έχετε Ατομικό Εισόδημα μικρότερο των 20.000€ ή σε περίπτωση οικογενειακής δήλωσης, Οικογενειακό Εισόδημα μικρότερο των 35.000€;
Έχετε κύκλο εργασιών μικρότερο των 15,000€
Είναι η επένδυση στον κλάδο του Τουρισμού;
Η επιχειρηματική σας ​ιδέα ​​παρουσιάζει ​κάποιο στοιχείο που να την διακρίνει από τον ανταγωνισμό του κλάδου της και να την κάνει να ξεχωρίζει; ​ ​Ή παρουσιάζει κάποια καινοτομία;
(π.χ. Γραφιστικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω online πλατφόρμας, ή διαδραστική βιβλιοθήκη για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή πλατφόρμα ενοικιάσεων σκαφών κ.α.)