Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
 

Βασικά Ερωτήματα για Επιχειρήσεις

/ Ας ξεκινήσουμε με κάποιες σύντομες, αλλά πολύ σημαντικές ερωτήσεις!
 

Αρχικά, πρέπει να απαντήσετε στις παρακάτω βασικές ερωτήσεις για να εξετάσουμε το κατά πόσο η επιχείρησή σας καλύπτει τις βασικές προυποθέσεις των Προγραμμάτων που δημοσιεύθηκαν και που αφορούν υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Εάν κάποιο από τα ερωτήματα δεν σαν είναι ξεκάθαρο ή σας δημιουργεί απορίες, μπορείτε να μετακινήσετε το ποντίκι σας πάνω στο i που βλέπετε δεξιά της ερώτησης και σε κάποιες περιπτώσεις θα σας εμφανίσει διευκρινίσεις. 

Σημείωση: Εάν η δραστηριοποίησή σας αφορά αποκλειστικά το λιανικό εμπόριο ή την εστίαση δυστυχώς δεν μπορείτε να ενισχυθείτε από κάποιο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Μπορείτε να μας αφήσετε το email σας για πιθανή μελλοντική σας υποστήριξη από κάποια άλλη επικείμενη δράση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 
Έχετε κύκλο εργασιών μικρότερο των 15,000€
Είναι η επένδυση στον κλάδο του Τουρισμού;